Jediným problém je kal

Jedinou překážkou, která dokáže znemožnit práci kamery je ucpaná kanalizace s vodou silně znečištěnou hustými kaly, kterými kamera ani se silným doplňkovým zdrojem světla nevidí. To se však děje v minimech případů. Jedině tehdy, když preventivní revize odpadu je zanedbána a čeká se, až dojde k nějaké vážné havárii.

Vysoká efektivita, pohodlí, výsledky

Těmito přívlastky by se dala charakterizovat práce mobilních potrubních kamer. S vynaložením minimálních nákladů se dá získat výsledek, který je často využitelnější, než prohlídka člověkem. Výhodou je možnost zpětného přehrávání záznamu, práce s ním a tak i lepší možnost rozhodnout se pro optimální způsob řešení případných problémů. Tento záznam je také samozřejmou součástí revizních zpráv, které se objednavateli dodávají. Jsou tak podkladem pro zhodnocení nejen potřeby oprav, ale i třeba pro reklamaci nekvalitně provedené výstavby kanalizační sítě.